Công ty TNHH INNOVAT Banner header

Công ty TNHH INNOVAT
Icon Collap

Một buổi làm việc với khách hàng sử dụng keo sữa

Nhà máy sử dụng keo sữa để dán ghép gỗ, một buổi đi tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

Công nhân sử dụng máy ép nguội để ghép gỗ bằng keo sữa

Bình luận